Sau "đội hại 6" củi khô thành củi ướt, chủ lò Nguyễn Phú Trọng nguyên vị - Dân Làm Báo

Sau "đội hại 6" củi khô thành củi ướt, chủ lò Nguyễn Phú Trọng nguyên vị

Người Quan Sát (Danlambao) - Đại hội của tập đoàn đội hại đến và đi trong cơn buồn ngũ. Mọi diễn biến trong đại hội chỉ là phần trình diễn cho những gì đã thỏa thuận trước giữa phe "ta" và phe "địch" trong đảng. Tập đoàn cai trị tiếp tục cầm đầu hơn 90 triệu dân dưới sự chỉ đạo của Đệ nhất thái thú - lú với Tàu gian với Việt.

Trước những ngày đại hội, cái lò đầy củi "đồng chí nhưng không đồng bọn" được Nguyễn Phú Trọng hăm he ra sức đốt. Số phận của đám đồng rận xem ra đen như hang động Pắc Pó dưới ngọn lửa của đồng chí thái thú được tiếp sức xăng dầu và diêm quẹt từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, đốt bao nhiêu củi cho hết! Và đốt chúng biết đâu chừng chúng lại hè nhau xúm lại đốt rụi chủ lò khi thấy số phận của mình đã bị dồn vào chân tường.

Bên cạnh đó là "khát vọng" ở hết nhiệm kỳ để "phục vụ" cho đảng và làm tròn sứ mạng khuyển mã cho thiên triều.

Vì vậy cả đống củi khô đột biến thành củi ướt. “Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa”. Cái này đảng cướp gọi là tự chuyển biến. Rồi thì “Từ nay bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý nghiêm”. Cái này đảng cướp gọi là tự khoan hồng.

Và đương nhiên, tên cộng sản "Bắc kỳ biết lý luận (như Lú" tiếp tục làm chủ lò Việt Nam, tuyệt đối trung thành với sứ mạng đốt cho Mỹ cút ngụy nhào, đốt cho chết mẹ đồng bào Việt Nam - theo lệnh của cha Tập.

Cái lò cộng sản. Nó nguội lạnh, nóng đốt tùy vào sự nghiệp chính trị của những con buôn chính trị, những tên cướp chính quyền và những tên buôn dân bán nước.

17.10.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo