Blogger Mẹ Nấm vẫn chưa nhận được thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm xét xử - Dân Làm Báo

Blogger Mẹ Nấm vẫn chưa nhận được thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm xét xử

LS Nguyễn Khả Thành - Xâm phạm quyền của bị cáo, lỗi do ai, xử lý thế nào?

Để có thời gian bị cáo chuẩn bị nội dung, lý lẽ trình bày tại tòa Phúc thẩm. Theo qui định pháp luật: CHẬM NHẤT là 15 ngày trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo được nhận thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm xét xử.

Cho đến thời điểm này: 21/11/2017 chỉ còn 09 ngày nữa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sẽ mở phiên phúc thẩm tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) hiện ở trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa nhận được văn bản thông báo xét xử.

Còn nhớ cách nay gần một năm, vào ngày 28/12/2016 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng ở trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa. Nguyễn Hữu Quốc Duy chỉ được thông báo bằng miệng vào buổi sáng hôm xét xử.

Không tuân thủ pháp luật, xâm phạm quyền của bị cáo. Lỗi do ai? Xử lý thế nào?


LS Nguyễn Khả Thành
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo