Đề nghị dưa vào danh sách bị trừng phạt theo luật Magnitsky: Tất Thành Cang - Dân Làm Báo

Đề nghị dưa vào danh sách bị trừng phạt theo luật Magnitsky: Tất Thành Cang

Dân oan Thủ Thiêm (Danlambao) - Vì đã có thành tích ác ôn: Dùng bàn tay sắt, Cướp sạch trên 3.000 hộ dân oan Thủ Thiêm ngoài ranh quy hoạch và ranh thu hồi đất. Là người có nợ máu với dân oan Thủ Thiêm và dân oan quận 2. Đã cưỡng chiếm nhà đất trong quy hoạch lại cướp thêm đất ngoài quy hoạch và ngoài ranh thu hồi Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q2, TP HCM (DAKĐTMTT).


Từ tháng 02 năm 2009 đến tháng 9 năm 2012: Ông làm Bí thư Quận ủy 2 khóa III, khóa IV, đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Nay là phó bí thư thường trực thành ủy. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Nhà đất của nhân dân tại DAKĐTMTT, chỉ được đền bù từ 1 tới 3 triệu VNĐ/1m2. Nhiều hộ dân, trong đó có cả gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng… được đền bù với giá: Không (0) VNĐ/1m2. Ví dụ nhà ở có diện tích 50m2 x 0 đồng = 0 (không) đồng. Sau đó đem phân lô, bán nền với giá từ 200 đến 500 triệu /1m2, tùy vị trí. Với lý do lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Tuy đã sử dụng đất ở ổn định nhiều năm, nhưng vẫn bị bớt xén diện tích, với lý do: Đất lấn chiếm, đất công, đất rạch, đất nông nghiệp, có khi còn được cho là đất lấn chiếm trước năm 1975, với mục đích ăn bớt diện tích. Nhà nào cũng bị ăn bớt khoảng 10% diện tích. Ví dụ diện tích đất bị thu hồi là 50m2, bị ăn chặn 10m2, chỉ còn được nhận đền bù 40 m2.

Lợi ích to lớn như vậy, thu nhập siêu khủng như vậy, nên việc cướp đất diễn ra ngoài ranh quy hoạch và ngoài ranh thu hồi đất, là đương nhiên. Việc các Cơ quan chức năng không dám giải quyết khiếu nại, cũng là đương nhiên. Vì ai giám đụng đến một thế lực lắm tiền, nhiều thế lực, câu kết với nhau, ăn chia từ trên xuống dưới, tạo thành nhóm lợi ích siêu giàu và siêu quyền lực. Không ai giám đụng đến! Nếu có manh nha ý định thì đã bị mua chuộc, hoặc bị thanh toán!

Các bằng chứng cố tình vi phạm chủ trương của đảng và luật pháp nhà nước đã được dân oan trình bày nhiều lần, tố cáo liên tục… bằng chứng là chính quyền không dám đối thoại với dân oan, đủ nói lên việc làm sai trái của chính quyền.

Các Văn bản pháp luật sau đây đã xác định:

Nhà đất của trên 3000 hộ dân tại 5 khu phố: Khu cư xá A, thuộc khu phố 5 & 6, phường An Khánh, khu cư xá B, thuộc khu phố 1, phường Bình An, khu cư xá C và D thuộc khu phố 1 & 2 phường Bình Khánh là khu dân cư tập trung, không bị giải tỏa.

“Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT: Vị trí: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, (thuộc khu phố 5 & 6), Bình An (khu phố 1) và Bình Khánh (khu phố 1& 2)”

Quyết Định 367/ TTg ngày 04/ 06/ 1996 Thủ Tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch KĐTMTT, với diện tích 930ha (770ha khu trung tâm, 160ha TĐC trong phạm vi 5 phường, để bố trí TĐC Vị trí giới hạn được xác định tại Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/5000 KĐTMTT đã được Chính phủ phê duyệt theo QĐ 367. “Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT: Vị trí: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, (thuộc khu phố 5 & 6), Bình An (khu phố 1) và Bình Khánh (khu phố 1& 2)” 

Để thực hiện QĐ 367. Ngày 08/08/1998 có Nghị Quyết số: 18-NQ/TU của Ban Thường Vụ Thành ủy về công tác quy hoạch, đền bù. “Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT: Vị trí: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, (thuộc khu phố 5 & 6), Bình An (khu phố 1) và Bình Khánh (khu phố 1& 2)”

Căn cứ để ban hành Quyết định 13585/ KTST-QH ngày 16/09/1998của Kiến trúc sư trưởng thành phố V/v phê duyệt qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KĐTMTT là: Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/5000) KĐTMTT đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 367/TTg ngày 04/06/1996. “Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT: Vị trí: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, (thuộc khu phố 5 & 6), Bình An (khu phố 1) và Bình Khánh (khu phố 1& 2)”

Ngày 10/05/2002 có Quyết Định số: 1997/QĐ-UB V/v THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT không phải của ủy ban nhân dân thành phố (TP luôn lập lờ là của UBND) mà là của Chủ tịch UBND thành phố ban hành do Phó Chủ Tịch UBND Vũ Hùng Việt, “Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT: Vị trí: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, (thuộc khu phố 5 & 6), Bình An (khu phố 1) và Bình Khánh (khu phố 1& 2)”

Vị trí giới hạn hoàn toàn trùng khớp với ranh quy hoạch được Chính phủ phê duyệt theo đồ án được phê duyệt theo QĐ 367.

Ngày 11/ 06/2002 UBND TP HCM ban hành Quyết Định 65/2002/QĐ-UB V/v ban hành nôi dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu trung tâm ĐTMTT, trên cơ sở xét Tờ trình 1090/KTST-QH của Kiến trúc sư trưởng TP HCM. Trong nội dung hướng dẫn có ghi: “Theo Mục III, khoản 2 về Vị trí, đã chỉ rõ: Phía Bắc giáp một phần đất phường An Khánh, Phía Đông giáp phường An Khánh, Bình Khánh, quận 2”. Cụ thể: “Vị trí, ranh giới và diện tích khu ĐTMTT: Vị trí: Phía Bắc giáp sông Sài Gòn, giáp ranh khu dân cư thuộc phường An Khánh, (thuộc khu phố 5 & 6), Bình An (khu phố 1) và Bình Khánh (khu phố 1& 2)”

Ngày 15/01/1998 UBND TP HCM ban hành Quyết Định 255/QĐ-UB-QLĐT V/v duyệt quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà trên địa bàn quận 2. Trong đó có Khu trung tâm mới thành phố Thủ Thiêm, vị trí hiện trạng, ranh giới đã được xác định theo Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/5000) KĐTMTT đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 367/TTg ngày 04/06/1996. Nói chính xác đây là Đồ án đã được Chính phủ phê duyệt, nên UBND TP HCM có trách nhiệm thực hiện việc quản lý Nhà nước nên ban hành Quyết Định 255/QĐ-UB-QLĐT.

Nhưng hiện nay chính quyền các cấp dấu mất Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/5000) KĐTMTT đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 367/TTg ngày 04/06/1996.

Họ chỉ căn cứ vào BẢN ĐỒ 02/BB-BQ do công ty Đo đạc Địa chính-Công trình lập, Sở Địa chính-Nhà đất duyệt ngày 03/05/2002.

Bản đồ này chưa được Ban quản lý Đầu tư – Xây dựng KĐTMTT công nhận. Bản đồ này chỉ mới xác định: Ranh giới dự kiến giao đất. UBND TP HCM cũng chưa phê duyệt Bản đồ này. Sở Địa chính – Nhà đất chỉ mới trình duyệt bản đồ này. Nên không đủ tính pháp lý để dùng vào việc thu hồi đất. Bản đồ này không có liên quan gì tới Quyết Định thu hồi đất 1997. Còn Bản đồ kèm theo 1997được duyệt thì không dược công khai. BĐ này hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả các Văn bản của Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch.

Bản đồ 255 chính là Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/5000) KĐTMTT đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 367/TTg ngày 04/06/1996. Hiện nay Chính Quyền cố ý dấu đồ án này.


Dân oan Thủ thiêm biểu tình dưới trời mưa gió rét.


17/11/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo