Còn lùm bụi còn bánh mì - Dân Làm Báo

Còn lùm bụi còn bánh mìĐinh Tấn Lực (Danlambao) - Nhớ đâu đó, lâu rồi, Mẹ Nấm có 1 đoản văn tựa đề "Năm Này Năm Của Các Anh" (công an). Từ bấy, dường như năm nào cũng là năm của các anh. Từ bấm huyệt, khiêng người, lùa dân, đá thúng, đạp mặt, tạt mắm tôm, dầu nhớt, sơn đỏ, và cả a-xít... Mặt khác, song song với văng tục trên mạng là núp lùm trên phố, vừa gặm bánh mì, vừa nhâm nhi nỗi nhục. Hy vọng "năm nay là năm chót của các anh", nhá!


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo