Dầu Khí Môi Trường: Ta thắng Pháp lần nữa... - Dân Làm Báo

Dầu Khí Môi Trường: Ta thắng Pháp lần nữa...Đinh Tấn Lực (Danlambao) - Trận này mới thực sự là long trời lở đất. Pháp hụt hơi phải đầu hàng dầu khí. Trong lúc ta đang dài hơi nổi lửa choảng nhau hồ như chí mạng trên lãnh vực này. Pháp quá tệ, giờ này mà đã chăm lo cho thế hệ kế thừa. Còn VN ta thì thế hệ con cháu sẽ có nhiều cơ hội hơn gấp vạn lần để trả nợ cho chúng ta, kể cả nợ công, nợ xấu & nợ môi trường. 

Chỉ non 2 phút, về chủ đề Dầu Khí-Môi Trường: Ta Thắng Pháp Lần Nữa... Mời bạn cho ý kiến...


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo