Lực lượng AK 47 - Dân Làm Báo

Lực lượng AK 47


Bể mặt trận truyền thông trên mạng
Chó Ba Đình Nguyễn Trọng Nghĩa ra tay
An ninh mạng cần có ngay lực lượng
Triển khai nhanh 1 vạn chó chư hầu

Đủ phẩm chất hồng, chuyên theo tiêu chuẩn
Của cái gọi là: quân đội nhăn răng!
Phải tức khắc tung cẩu nô lên mạng
Chống tuyên truyền xuyên tạc đảng Hồ dâm

Trên biển Đông, Hoàng Trường Sa thất thủ
Bauxit Tây Nguyên bùn đỏ máu dân lành
Formosa đang cắt tiết biển xanh
Đất và Nước trầm luân trong đau khổ

Bởi dân khát thông tin như khát nước
Đảng sợ dân thèm uống nước Pepsi
Chê nước cống của đảng pha ô nhiễm
Lộ tay sai đảng bán nước cho Tàu

Đấu tranh trên mạng hay đánh trâu dưới ruộng?!
1 vạn dư luận viên định lấy thịt đè người
Sao che được mặt trời không gian mạng
Dữ liệu kho tàng của Dân Chủ - Tự Do

Lực lượng dư luận viên thi hành theo chỉ thị
Như "Trại súc vật" Ba Đình được trang bị AK
Tiếng đạn nổ nghe ra là chó sủa
Mặc chúng mày, đoàn lữ thứ vẫn đi!Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo