Đảng thăng thuế - Dân tăng-xông... - Dân Làm Báo

Đảng thăng thuế - Dân tăng-xông...Đinh Tấn Lực (Danlambao) - Đề xuất tăng thuế: Nhiều sửa đổi theo hướng tận thu - Sau khi tiếp tục ý kiến ban đầu, Bộ Tài chính trình một số chỉnh sửa, bổ sung và giải trình thêm về đề xuất tăng hàng loạt sắc thuế... (TPO - 01/01/2018). 


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo