Đất nước tôi dân nghèo như lòng bàn tay tôi trắng - Dân Làm Báo

Đất nước tôi dân nghèo như lòng bàn tay tôi trắng

Trắng áo cơm trắng bạc cả tình người
Đảng về đây xây đài tượng khắp nơi
Nhà mỗi quan chức là những biệt phủ đỏ ngời
Trong ngoài lấp lóe son phấn máu nhân dân
Đồng bào tôi ai lên tiếng phản đối xa gần
Nhà tù song sắt trói buộc bước chân

Đất nước đâu đâu cũng thấy máu me
Máu học trò đánh nhau ở trường học
Máu của ông thầy đầu trọc mất đất mất chùa
Máu của linh mục đổ giữa đường đòi công lý Formosa
Máu của nông dân bị quan tham cướp ruộng
Máu người bị côn an mời lên đồn bỏ mạng
Máu của ngư dân bị hải tặc nước đảng Tàu bắt cóc

Đất nước tôi nhà tù xây nhiều hơn trường học
Người lớn bị trói tay bịt miệng chỉ biết khóc
Không được đòi quyền làm người được sống
Đảng nhồi sọ từng bước đi dáng đứng
Mệnh lệnh ban ra phải phục tùng
Chỉ có đảng xa hoa trên bạc vàng nhung lụa
Dân khốn khổ mặc dân
Đảng vẫn độc tài ngự trị hiện thân vua chúa
Tôi thấy đất nước đâu cũng có chó sủa:
"Nhờ đảng lo
Dân đói đi xem pháo bông để thấy no"

Đất nước tôi nhỏ nhưng cái bụng Tàu to
Trung Cộng xiết gọng kềm tứ hướng
Hãy tự hỏi ai bán đứng chủ quyền?
Ai "chia sẽ vận mệnh chung" "cùng tương lai" với giặc?
Ai rước ngoại xâm đến từ phương Bắc?
Giày xéo một quê hương bốn nghìn năm văn hiến
Ai đặt đảng lên sự sống còn của dân tộc?
Ai ra lệnh bắt bỏ tù người đấu tranh chống giặc?
Ai hành hạ cha mẹ ,gây tội ác trẻ con?
Ai là kẻ "lý luận" cùn
Đưa dân tộc mất dần nguồn cội?

Ai là tội đồ cười lên nỗi đau diệt chủng?

30/1/2018


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo