“Ba Ếch” có thoát tội khi “đồng ý về nguyên tắc”? - Dân Làm Báo

“Ba Ếch” có thoát tội khi “đồng ý về nguyên tắc”?

Nguyễn Hà Nội (Danlambao) - Theo bài báo trên VietnamNet Thực hư thông tin Bộ Chính trị chỉ đạo chỉ định thầu nhà máy nhiệt điện?: “...văn bản số 49TB- VPCP ngày 17/2/2009 Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Văn bản có nêu: “Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn được chỉ đạo các đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ để thực hiện các dự án của Tập đoàn nhằm phát huy nội lực và kích cầu dịch vụ trong nước. Yêu cầu Tập đoàn thực hiện đúng các qui định của pháp luật về chỉ định thầu”.”

Bài báo đã lờ đi việc có quy trách nhiệm cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay không?

Thông thường hiện nay ở Việt Nam, (như kiểu án lệ ở các nước tư bản giãy mãi không chết), với kiểu đồng ý như trên thì ngài thủ tướng cho ý kiến sẽ thoát tội, bởi lẽ án lệ ở Việt Nam xã nghĩa được áp dụng có lợi cho cấp trên, chúng thường sẽ viện dẫn rằng: Đó, ngài Thủ Tướng đã rất đúng đó thôi, ngài chỉ “đồng ý về nguyên tắc” và ngài đã “y êu cầu Tập đoàn thực hiện đúng các qui định của pháp luật về chỉ định thầu”. Còn cãi nữa thôi?

Nhưng rõ ràng là ngài Thủ đã “đồng ý” cơ mà? Nếu không sao không ghi 3 chữ “không đồng ý” hoặc chỉ cần 1 chữ “không” cũng đủ!

Sao nhỉ?

Thực sự thì sự việc diễn ra như thế nào?

Pháp luật của CS Việt Nam quy định: Các dự án từ 1 tỷ đồng trở lên phải thực hiện đấu thầu công khai! Nhưng ở phía dưới lại quy định: Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền. Vậy đó “Các dự án từ 1 tỷ đồng trở lên phải thực hiện đấu thầu công khai”. Vậy thì dự án Nhiệt Điện Thái Bình 2 với mức vốn nhiều chục ngàn tỷ đồng càng phải công công khai hơn nữa!

Nhưng nếu “đấu thầu công khai” thì rất có thể lọt vào nhà thầu khác, hoặc phải cạnh tranh để bớt tiền dân đi, và như vậy chủ đầu tư sẽ không được lại quả 10% giá trị công trình! 10% của Nhiệt Điện Thái Bình 2 là bao nhiêu? Xin độc giả tính giúp. Vậy là cấp dưới (ở đây là Đinh La Thăng) sẽ trình lên Thủ Dũng một văn bản cỡ 1 tờ A4 trình bày lý do này khác… xin Thủ Dũng cho… chỉ định thầu! Nhắm mắt Thủ Dũng cũng biết sai, nhưng với một món quà cỡ vài chục tỷ (được bọn Thăng ứng trước từ khoản lại quả 10% giá trị công trình) để biếu Dũng. Nhận tiền thì phải cho! Mà cho là sai! Vậy là Thủ Dũng nghĩ ra kế: Cho mà không! Không mà cho! Nên mới có cái văn bản trời ơi số 49 ở trên.

(Hiện nay, tất tật “Thủ trưởng” cả nước Việt này đều bắt chước ngài Thủ mà “Đồng ý… về nguyên tắc” như vậy!)

Này, ta phân tích nhé: “Đồng ý về nguyên tắc…” Đó, các đồng chí xin, Thủ tướng đã cho phép rồi, đấy ai dám bảo không? Thủ tướng cho phép nhưng mà lại... không cho phép vì đồng chí không biết đọc hay sao “Yêu cầu Tập đoàn thực hiện đúng các qui định của pháp luật về chỉ định thầu” đó thôi!

Nhưng bảo không cho thì cũng không phải, Thủ tướng đã “đồng ý” rồi còn gì nữa, ngu thế! Các đồng chí về làm ngay đi, đừng ỳ ra như vậy, rồi đảng nó lại chửi là Thủ tướng... điều hành kém!

Thật là ... lưỡi không xương!

Án lệ ở Việt Nam xã nghĩa được áp dụng có lợi cho cấp trên. Ngài Thủ X sẽ không bao giờ bị gì ở những văn bản trời ơi như trên!

Nhưng đó là lúc ngài Thủ X còn mạnh! Nhân cường thì tật nhược!

Giờ đây thế yếu, không biết thế nào bây giờ? Mẹ kiếp, cái tên viết bài kia thế mà đểu, nó lại bỏ lửng ở đó…

Giờ đây “Ếch” ngồi đáy giếng, không biết thế nào bây giờ?

Chúng ta cùng chờ... xem!

12.01.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo