Chính khí - Dân Làm Báo

Chính khí

Ta vẫn sống để đi vào gươm giáo
Vết chém sâu có ngọt cũng vui vui
Dẫu mai sau thân xác muốn ngũ vùi
Lòng đất Mẹ bình yên mà nhắm mắt... (vđh)


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo