Dưới chế độ độc tài toàn trị, đảng quyền đứng trên pháp quyền!? - Dân Làm Báo

Dưới chế độ độc tài toàn trị, đảng quyền đứng trên pháp quyền!?

Trần Quang Thành (Danlambao) - Dưới chế độ độc tài toàn trị, cộng sản Việt Nam đã hợp thức hóa các nghị quyết chỉ thị của đảng thành các văn bản pháp luật để cai trị đất nước. Có lần đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định cương lĩnh của đảng là văn kiện có giá trị pháp lý trên cả hiến pháp. Những văn bản do Bộ Chính trị đảng cộng sản ban hành mới đây đã bộc lộ nhóm chóp bu Ba Đình đang xiết chặt việc cai trị đất nước bằng nghị quyết chỉ thị của đảng.

Từ Sài Gòn, luật sư nhân quyền Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định rằng ở Việt Nam đảng quyền đứng trên pháp quyền.

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe:

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo