Hồi sinh hay sình hôi? - Dân Làm Báo

Hồi sinh hay sình hôi?

Thằng Tàu khựa nó là cha của đảng
Vào Việt Nam không cần có visa
Mặc may-ô đứng chống nạnh ngang tàng
Hầu khoe của, với 2 chòm lông nách!

Vai mang xách đầy tiền nhân dân tệ
Đâu phải cần thắt cà vạt veston
Thấy bóng Ngộ bọn Ba Đình cúi rạp
Ngộ khỏi cần nhắc Hội nghị Thành Đô!

Bùi Hiển đâu? cho Ngộ gởi lời chào
Mau cải tiến nhanh lên cho Ngộ hiểu
Chữ quốc ngữ sẽ mang âm Hán(g) hoá
Xứng đáng tầm Đô hộ phủ An Nam

Ngộ rất nhớ công lao Hồ Bả Chó
Đưa Việt Nam vào quỹ đạo chư hầu
Mau đốt pháo mừng tết Tàu Mậu Tuất
Đón Tàu vào nước Việt mới "sình hôi"Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo