Từ "còn Dũng còn Tiền" chuyển sang "còn Trọng còn Quyền" - Dân Làm Báo

Từ "còn Dũng còn Tiền" chuyển sang "còn Trọng còn Quyền"

Nguyễn Phú Trọng nắm tay, nắm chân và nắm đầu Bộ Công an

CTV Danlambao - Nắm hết công an từ trên xuống dưới là "thành quả" đạt được của Nguyễn Phú Trọng sau khi chui vào và ngồi trên đầu Đảng ủy Công an Trung ương. Với tập đoàn côn an còn Dũng còn tiền nay đổi thành còn Trọng còn quyền, Việt Nam - từ dân thường cho đến cán bộ đang trở thành những khúc cũi cho cái lò của Tập Cận Bình mà cai lò là Tổng thái thú Lú.

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Ban Thường vụ đảng ủi công an có 7 người: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Tô Lâm - Bộ trưởng BCA, Lê Quý Vương -Thứ trưởng Bộ Công an,  Trần Đại Quang - Chủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng, Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong 7 người này, Nguyễn Phú Trọng chỉ cần nắm được 3 đầu là xem như tóm gọn đầu mình chân tay bộ công an.

"Sứ mạng" nắm đầu công an xem như hoàn tất khi Tổng thái thú đến ngồi trên đầu Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 và chính thức công bố "chủ quyền cai trị" của thái thú đối với bầy đàn côn an: 

"Các đồng chí đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với lực lượng Công an nhân dân."

Trong suốt 10 năm của 2 nhiệm kỳ Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã dùng tiền để thâu tóm, xây dựng và phát triển quyền lực trong Bộ Công an. Chỉ cần 2 năm, dưới sự bảo hộ của thiên triều, Nguyễn Phú Trọng trở thành tên đầu sỏ của hệ thống công an trị.

Dưới triều đại công an và thái thú trị này, bất kỳ một quan chức lãnh đạo cộng sản nào không tuân phục, không là con hoang trung thành với thiên triều phương Bắc, hay chỉ cần có thái độ bất hợp tác với Bắc Kinh là có nguy cơ làm thân cũi cháy.

Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng... Khúc củi kế đến là Nguyễn Tấn Dũng - kẻ đã tuyên bố quan hệ Việt-Trung là một thứ quan hệ viển vông.

17.01.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo