Ngày Tết tiếc thương đồng đội - Dân Làm Báo

Ngày Tết tiếc thương đồng đội

Anh tìm trên tường đá,
Bóng ai đổ trời xa;
Tôi tìm đâu phần mộ,
Chiến hữu nơi quê nhà!Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo