Những hố chôn tập thể ở Huế - Dân Làm Báo

Những hố chôn tập thể ở Huế

Trung Tâm Báo Chí Sứ Quán Hoa Kỳ - Thông cáo báo chí
Thông cáo #77-68 / 30 Tháng Tư, 1968

Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Hôm nay nhà cầm quyền Đồng Minh báo cáo hơn 1000 người đã bị Quân đội Bắc Việt và Việt Cộng hành quyết ở khu vực Huế trong cuộc tấn công của cộng sản trong dịp Tết.

Những nạn nhân được tìm thấy trong 19 địa điểm hố chôn tập thể khác nhau. Nhiều người bị bắn chết, một số người bị chặt đầu. Một số xác có dấu hiệu bị chặt tay chân. Hầu hết những thi hài tìm được đều bị trói hai tay ra sau lưng.

Một sĩ quan thuộc Tiều đoàn 10 Chiến tranh Chính trị tham gia vào cuộc điều tra các vụ hành quyết ước tính gần nửa số nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng chứng tỏ rằng họ đã bị chôn sống. Nhiều thi hài được tìm thấy bị trói chung thành từng nhóm từ 10 đến 15 người, mắt còn mở, trong miệng có đất hay vải.

Người ta cũng tìm được chứng cứ những nạn nhân bị đánh bất tỉnh trước khi bị chôn sống.

Bản báo cáo dựa vào những dữ kiện được cung cấp bởi Bộ chỉ huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên; đồn cảnh sát khu vực 11 ở Thành phố Huế (nơi hầu như tất cả các hố chôn trong thành phố được tìm thấy); hồ sơ của Tiểu đoàn 10 Chiến tranh Chính trị, Quân đoàn I; Quân đội Mỹ và các cố vấn dân sự Mỹ CORDS ở khu vực Huế và các cuộc phỏng vấn của Phòng Thông Tin Việt Nam, Đài Phát Thanh Huế, Phòng Tỵ Nạn Và Phúc Lợi Xã Hội, các viên chức cứu trợ người Mỹ và người Việt, bao gồm những người chứng kiến.

Kèm theo đây là bản báo cáo chi tiết về những hố chôn tập thể do nhà cầm quyền Việt Nam và Đồng Minh điều tra.

Những hố chôn tập thể tù nhân chính trị bị Việt cộng/Quân đội Bắc Việt hành quyết ở Huế trong cuộc tấn công tết.


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo