74,5 tỉ hồ tệ cho công viên râu xồm - Dân Làm Báo

74,5 tỉ hồ tệ cho công viên râu xồm

Dân Đen (Danlambao) - Có xây mới có... cất. Tiếp tục sự nghiệp bày mâm cỗ dự án để rút ruột công trình, các cán bộ đảng ta tại Quảng Trị đã đề xuất dự án công viên Fidel Castro, tạm gọi là công viên râu xồm. 

Hiện nay, các quan chức đã tiến hành công cuộc giải phóng mặt bằng (tức là đuổi dân để có chỗ cho ông râu xồm bên Cu Ba ngự) và lên chi phí cho việc san lấp mặt bằng.

Tổng cộng chi phí cho công cuộc giải phóng (30 tỉ) và san lấp (44,5 tỉ) này là 74,5 tỉ hồ tệ. 

74,5 tỉ hồ tệ này chỉ mới tạo được một đống đất bằng phẳng, chưa có tượng của râu xồm cu ba, chưa có động, hang, hồ, cây, cỏ. Khi hoàn tất chắc hẳn công viên râu xồm sẽ ngốn hơn 100 tỉ hồ tệ tiền thuế của dân. 

Hiện tại các quan tham tại Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét, để trình quan thủ Nguyễn Xuân Phúc xin hỗ trợ địa phương 30 tỉ đồng từ nguồn vốn trung ương để sớm hoàn thành công cuộc giải phóng và san bằng đất của dân cho dự án công viên râu xồm trong năm 2018. Phải cấp bách vì các quan muốn cho đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày râu xồm Fidel đến thăm vùng mà các đồng chí của các quan ngày xưa đã xâm lược, tàn sát dân lành cho cái gọi là "giải phóng Quảng Trị". 

Tương tự như "công cuộc bắn pháo hoa" mấy năm trước, dân nghèo Quảng Trị chắc ra ngắm công viên là sẽ có một bữa no. Dự án công viên râu xồm do đó nằm trong tiến trình xoá đói giảm nghèo của các quan. Người dân chỉ cần ra dạo công viên là xoá được "đói", và các quan chỉ cần vẽ vời dự án là giảm được cái "nghèo" của các quan. 

17.03.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo