MobiFone - AVG và cái lò Trọng lú - Dân Làm Báo

MobiFone - AVG và cái lò Trọng lú

Người Quan Sát (Danlambao) - Từ đầu năm 2016 MobiFone chính thức công bố thông tin mua lại 95% cổ phần của AVG. 2 năm sau, đảng và nhà nước giẫy nẫy lên rằng: thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG do định giá quá cao, không có cơ sở làm đảng và nhà nước mất toi 7.006 tỉ đồng. Tuy nhiên, đằng sau con số tiền của "bá tánh" bị "hô biến" này, đảng và nhà nước của Nguyễn Phú Trọng hôm nay chỉ muốn làm "toi mạng"... các quan chức thuộc đảng và nhà nước của Nguyễn Tấn Dũng hôm qua.

Theo các quan thanh tra đàn em của Nguyễn Phú Trọng thì giá trị của AVG vào năm 2015 chỉ là 1.983 tỷ đồng. Các quan đàn em của Nguyễn Tấn Dũng lấy tiền đảng và nhà nước hốt hụi từ dân ra trả là 8.889,815 tỉ đồng. Con số khác biệt 7.006 tỉ đồng chui vào túi những đồng chí nào? 

Trước mắt những đồng chí đàn em của Nguyễn Tấn Dũng thuộc Bộ Thông tin - truyền thông, Bộ Kế hoạch & đầu tư đã được đưa dọn củi để đưa vào lò Trọng lú. 2 khúc củi bự là Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son - đều là Bộ trưởng bộ 4 tê từ thời Nguyễn Tấn Dũng. 

Một khúc củi khác vẫn còn ướt, đang được Nguyễn Phú Trọng cân nhắc có nên cho vào lò không là Nguyễn Thanh Phượng, con gái của đồng chí X - người được dư luận cho là bà phù thuỷ đứng đằng sau thương vụ mua bán kiếm tiền bỏ túi của các quan tham. 

Sau khi thanh tra chính phủ dọn đường để khởi tố các quan tham phe địch thì ngày 15/03/2018 Bộ Thông tin Truyền thông đã ra thông báo tố ngược thanh tra, cho rằng đã có những những sai phạm và vi phạm trong thông báo kết luận của thanh tra chính phủ. 


Bộ 4T đã tuyên bố gián tiếp chống lại quyết định của các đồng chí thanh tra rằng: "Đối chiếu quy định pháp luật liên quan và thực tế cho thấy Bộ Thông tin đã thực hiện phê duyệt Dự án theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu MobiFone, theo đúng quy định pháp luật" 

Tin tức, bài viết và thông báo này đã bị lệnh gỡ xuống trên các loa phường lề đảng. 

Đặc biệt trong nội dung thông báo có đoạn: "Dù vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn thận trọng báo cáo Thủ tướng và đã được Thủ tướng chấp thuận cho MobiFone mua cổ phần AVG theo công văn số 209/BTTTT-QLDN". 

Thủ tướng ở đây chính là đồng chí X. 

Cái lò của Trọng lú lại râm ran cháy theo tiếng reng của MobiFone. 

17.03.2018 Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo