Tượng đài cho ngài Phi-đen!? - Dân Làm Báo

Tượng đài cho ngài Phi-đen!?

Quảng Trị sắp có tượng đài
Tôn vinh đồng bọn gian tà Cuba
Vần thơ con cóc thật thà
Có sao viết vậy làm quà mua vui
Các bác đừng chưởi Babui!
Cha này hay ngóng lại còn mần thơ

Việt Nam ta lắm tượng đài
Không ai ngoài lão già râu Ba Đình
Lão ta tuy lắm nhân tình
Nhưng là lãnh tụ còn trinh suốt đời

Lão ta có lắm con rơi
Có đứa lên ngồi chức tổng bí thư
Thắc mắc? hỏi đám đười ươi
Thằng Nông Đức Mạnh người Tày con ai?

Việt Nam nổi tiếng tượng đài
Tuy vậy còn thiếu tượng ngài Castro
Chẳng lẽ dựng mãi tượng Hồ
Bỏ quên đồng chí râu xồm Cuba!

Cuba ở tận phương xa
Còn ta ở mãi bên này trời Đông
"Triết lùn" nổ banh ta long
Thức, ngủ chém gió, nịnh xong… tẩu về

Khẩn trương dựng tượng tung hô
Râu xồm thì xoắn râu dê thì dài
Râu mang đại họa nhân tai
Cuba xơ xác, Việt Nam tiêu điều
Nhìn xem đất nước buồn thiu!
Đảng Hồ chui Hán(g) lạy chìu Bắc Kinh

26/3/2018

Babui


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo