Vùng lên hỡi những... đồng chí khốn cùng! - Dân Làm Báo

Vùng lên hỡi những... đồng chí khốn cùng!

Tư nghèo (Danlambao) - Không vùng lên thì chúng sẽ cho vào lò. Có khóc lóc bác-bác-cháu-cháu chúng cũng cho thành ma tù. Có dao mài dao, có súng chơi súng, có tiền xài tiền, có miệng thì la làng ỏm tỏi chứ nếu không thì sẽ trở thành khúc củi Đinh La Thăng, cục than Trịnh Xuân Thanh.

Các đồng chí địch ra quyết định báo cáo kết tội thì các đồng chí ta phải nhảy tưng tưng phản đối. 

Cho dù có phải cởi cha nó hết ra, lòi cả cụ Hồ của cả đám thì cũng cần để cho thiên hạ biết là phe địch cũng như phe ta, đứa nào cũng ăn cũng nuốt không chừa thứ gì. 

Cho dù chỉ là một bộ phận dưới quyền chính phủ nhưng ta vẫn cứ gào lên chống lại tụi thanh tra chú Phỉnh đã nằm trong tay chú Lú. Trong tập đoàn mafia của đẻng ta, chẳng có tôn ti trật tự, pháp luật, pháp quyền gì ráo trọi, đứa nào nắm quyền, đứa nào còng lưng vái lạy thiên triều phương bắc giỏi nhất là đứa đó làm chủ lò. Chống nó "có thể" chết mà không chống nó thì "chắc chắn" chết! 

Do đó, hãy đừng như chú Thăng lẫn chú Thanh đem nước mắt ra để mong nguội củi tắt lửa. Phải như chú Trương Minh Tuấn - trùm xò bộ tê tê tê tê, ngang nhiên phản bác tụi thanh tra gắp lữa bỏ tay người (cho dù gắp đúng). Cho dù mới la xong là tụi nó bịt miệng, gỡ bài nhưng phải làm cuộc kắt mạng vùng lên nếu không thì tụi nó sẽ kắt mạng mình. 

Hởi các đồng chí khốn cùng... Hãy vùng lên! Nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng vì chết đứa nào, đồng chí phe X hay phe L, chết đứa nào mừng đứa đó! 

Hởi các đồng chí cùng đường... Đừng vùng lên một mình! Hãy vùng lên cả lũ. Lôi hết mọi đứa vào để... trận này là trận cuối hoặc vào lò cả đám. Hãy đốt luôn cả lò, hãy làm ngọn đuốc Lê Văn Tám trời ơi đất hỡi nào đó. Hãy sẵn sàng đốt luôn cả dãi Trường Sơn, thắng giặc Lú xong ra sẽ xây lại bằng 10 bằng 100 gia sản của ta. 

Vùng lên! Cùng lắm thì là một chút huy hoàng rồi chợt tắt cho nó bảnh và chảnh, hơn là khóc lóc van xin quá ẹ như 2 con ma tù Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. 

Vùng lên hỡi những... đồng chí khốn cùng! 

17.03.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo