Phép lạ - Dân Làm Báo

Phép lạ


Vào thời đại @ còng Hồ Bả Chó
Nhân dân ta thật hồ hỡi “dô” cùng!
Đầy khám phá và phát minh “dĩ” đại
Của mấy chục ngàn “tiến sỡi, láo sư”

Một đất nước đầy anh hùng trước ngõ
Sờ vào đâu cũng sáng tạo không ngừng
Về thành quả hoá sinh ta số 1
Hơn cả thuốc Tàu trong uống ngoài thoa

Ta sáng chế ra dung môi phép lạ
Như Tề Thiên hô biến phép thần thông
Đơn giản nhúng miếng thịt ôi vào dung dịch
Thịt đổi màu thành tươi rói đỏ au

Nhúng xác thối Ba Đình vào dung dịch
Xác chuyển mình như vừa chết đêm qua
Đảng đã thử... nhúng Hồ Quang vào dung dịch 
Quang trở thành xác ướp Hồ Chí Minh!Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo