Thơ thẩn tháng 4 - Dân Làm Báo

Thơ thẩn tháng 4Hang Pắc - Bó tháng 4 buồn ngơ Ngát (*)
Bởi già Hồ chuyển hộ khẩu vào lăng
Cờ Phúc Kiến đảng thờ không lay gió
Trọng nhóm lò, giương mắt ếch xa xăm...

...Tháng 4 đến sao bác ngồi chò hỏ
Dưới chân Mao chễm chệ ghế trên cao
Chủ tịch nước Ba Đình sao hèn thế?
Dư luận viên đâu? thử giải thích xem nào!

(*) Nông thị Ngát, học trò của bác trong hang Pắc - BóBình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo