Thú và người - Dân Làm Báo

Thú và người

Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) - Gửi tặng các thành viên Hội Anh Em Dân chủ đang bị xử trong tòa án Hà Nội

Cửa tòa đóng kín
Ở trong đó,
họ nói gì với anh?
Anh nói gì với họ? 

Một bên người
Một bên thú
có khi nào hiểu nhau? 

Thú có móng vuốt
Ngục tù
Người có trái tim
Tự do. 

Rồi cửa ngục đóng sầm.
mười năm, mười lăm năm…
Người trong tù không thành thú
Thú ở bên ngoài chẳng thành người 

5/4/2018 Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo