Có phải chăng tinh thần đấu tranh của dân Việt đã tê liệt? - Dân Làm Báo

Có phải chăng tinh thần đấu tranh của dân Việt đã tê liệt?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Qua dòng lịch sử hơn 4.000 năm, Việt tộc đã không hề khuất phục ngoại bang phương Bắc thì hôm nay nhất định thế hệ của chúng ta và lớp con cháu cũng sẽ không bao giờ chịu cúi đầu hàng giặc. Thái độ nhu nhược, yếm thế của quân đội và ĐCSVN trước thế lực của Tàu Cộng được xem là phản quốc một cách hèn mạt. Vì lẽ đó ĐCSVN không còn lí do để tồn tại. Sự ra đi của ĐCSVN còn đồng nghĩa với sự tồn tại của dân tộc và đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới.

*

Đây không phải là một câu hỏi đơn giản nhưng là một thực thể khá phổ quát ở Việt Nam qua nhiều hiện tượng dậy nên sự bàn luận khá sôi nổi giữa 2 trạng thái: Tê liệt về ý thức và bổn phận của người công dân, hoặc vẫn còn tinh thần ái quốc.

1- Người dân Việt Nam đã tê liệt?

Như tất cả mọi người đã biết rằng ĐCSVN cùng guồng máy cầm quyền dưới sự chỉ đạo của đảng này là nguyên nhân chính cho mọi sự thảm bại của đất nước hôm nay mà sự kiện Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân hoàn toàn phủi hết trách nhiệm của mình mà phải có ý niệm "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" vì mình có như thế nào thì người ta mới đè đầu cỡi cổ mãi chứ?

Sự nhận định, đánh giá của nguồn dư luận xuyên suốt thời gian qua không phải là họ vô tình gán ghép hay kết tội cho sự tê liệt này, mà hẳn là dựa vào những thái độ thờ ơ, cúi mặt trong sợ hãi đôi khi rất ươn hèn và vô trách nhiệm. Riêng người viết thì hy vọng rằng những thể hiện đó chỉ là hiện tượng chứ không là bản chất của dân tộc Việt Nam.

Cộng sản như loài chồn cáo rất tinh ranh và ma mãnh, chúng từng bước tiến hành những mưu đồ một cách kiên trì liên tục trong tư thế luôn nhe nanh giương vuốt và sẵn sàng cấu xé bất cứ thứ lực lẻ tẻ nào cản lại nhưng với quần thể đám đông thì chúng sẽ tháo chạy. Rộng nghĩa hơn là nếu từng cá nhân, từng nhóm nhỏ phản kháng thì chúng sẵn sàng nuốt chửng nhưng nếu số đông dân chúng cùng đồng lòng nhất tề phản kháng thì chúng sẽ phải nhượng bộ. Điều này đã có nhiều sự kiện trong quá trình lịch sử cận đại chứng minh cụ thể và cũng là những bài học cho những người đấu tranh qua những việc phản kháng của từng cá nhân bất đồng với đảng xuyên suốt thời gian ĐCSVN cầm quyền. Đảng đã bắt bớ, giam tù hay trù dập cho đến chết. 

2- Người dân Việt Nam vẫn còn tinh thần ái quốc?

Như những lý do đã nêu trên một cách tóm lược thì tưởng chừng như tinh thần của người dân giờ đã bị mất đi sức phản kháng qua nhiều trạng thái thờ ơ vô cảm... với thời cuộc nhưng thật sự trong tiềm thức thì tinh thần yêu nước và căm hận kẻ thù phương Bắc vẫn còn tiềm ẩn như triệu cơn sóng ngầm chực chờ cơ hội với phương sách thuận tiện là nổi lên chụp bủa kẻ thù, và phương sách đó là tổ chức nào, phong trào nào có khả năng hiệu triệu toàn dân đứng dậy phủ nhận ĐCSVN cùng guồng máy nô dịch, cũng như trừ khử mưu đồ thôn tính Việt Nam là đất nước sẽ thoát khỏi cảnh đại nạn, mà hiện nay phương sách đấu tranh dưới ngọn Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa là một trong những phương sách mang tính đại chúng và khả thi, khả dụng nhất.

Bài viết ngắn gọn này có thể sẽ nổi lên 2 nguồn ý kiến trái chiều mà mỗi bên đều có lí do khả tín, sẽ có nhóm nghiêng về tiêu đề 1 và biện luận cho nhận định của mình rằng dân Việt Nam giờ đây đã hoàn toàn cúi đầu chấp nhận nô lệ... Hoặc là sẽ nêu lên tinh thần bất khuất bằng những kế sách khả thi. Hay là sẽ điểm ra những tình huống có liên quan giữa Việt Nam và thế giới, từ đó sẽ có những phương sách, kế hoạch tương quan dẫn đến tình hình mới cho Việt Nam.

Qua dòng lịch sử hơn 4.000 năm, Việt tộc đã không hề khuất phục ngoại bang phương Bắc thì hôm nay nhất định thế hệ của chúng ta và lớp con cháu cũng sẽ không bao giờ chịu cúi đầu hàng giặc. Thái độ nhu nhược, yếm thế của quân đội và ĐCSVN trước thế lực của Tàu Cộng được xem là phản quốc một cách hèn mạt. Vì lẽ đó ĐCSVN không còn lí do để tồn tại. Sự ra đi của ĐCSVN còn đồng nghĩa với sự tồn tại của dân tộc và đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo