Coi chừng phản động Mầm Non! - Dân Làm Báo

Coi chừng phản động Mầm Non!

CTV Danlambao - Trước tình trạng người dân đặt lòng yêu nước quá đúng chỗ, Sở Giáo dục và Đạo tạo đã "hỏa tốc" gửi công văn đến các trường học để "thực hiện nghiêm túc" nhiệm vụ cảnh giác âm mưu, thủ đoạn kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch. Trong những trường nhận công văn và có nhiệm vụ "thực hiện nghiêm túc này" là các trường... Mầm Non.

Tại địa bàn tỉnh Thái Bình, công văn do Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Phương Bắc ký đã được gửi đến trường Mâm non Hoa Hồng. 

Theo đúng tinh thần "nghiêm túc" của văn thư thì hiệu trưởng trường này phải tổ chức để các nhi đồng mầm non "quán triệt đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước". Các cháu nhỏ xíu phải nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, hiểu đúng và cảnh giác trước âm mưu... và không tham gia các hoạt động trái pháp luật. 

Phải chăng vì đảng và nhà nước lo sợ 2 mầm non này: 


Trong công văn, những kẻ đang nắm đầu nền giáo dục quốc gia đã ra chỉ thị Quản lý chặc chẽ học sinh... kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của giáo viên, học sinh..." 

Rõ ràng trường học tại nước CHXHCN đã trở thành đồn côn an. 21.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo