Xin cảm ơn nhân mùa lễ Tạ Ơn - Dân Làm Báo

Xin cảm ơn nhân mùa lễ Tạ Ơn

Xin cảm ơn nước Mỹ
Cho tôi miếng bánh mì
Lúc chân ướt chân ráo
Chạm vào xứ tự do

Xin cảm ơn cây cọ
Cho tôi được vẽ vời
Chấm mực Tàu cướp nước
ĐMHCM

Xin cảm ơn biển tình
Cho tôi dào dạt sóng
Tuyết lạnh nhưng tình nồng
Ấm lòng người mong đợi

Xin cảm ơn cuộc đời
Cho tôi niềm hy vọng
Sống mãi mùa Tạ Ơn
Thắm sắc cờ sao sọc

Xin cảm ơn bạn đọc
Cho tôi được tỏ bày
Thôi đành lìa quê cha
Tránh xa loại quỷ dữ

Xin cảm ơn lịch sử
Cho tôi thuộc nằm lòng
Việt Nam 4000 năm
Giờ chư hầu cho Chệt

Xin cảm ơn thần chết
Mau rước đảng Ba Đình
Đạp chúng vào địa ngục
Đất nước mới hồi sinh

24.11.2016

-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo