Nguyễn Phú Trọng: côn an còn đảng còn mình... - Dân Làm Báo

Nguyễn Phú Trọng: côn an còn đảng còn mình...

Người Quan Sát (Danlambao) - Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình" - Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng lại xác định vai trò chó săn của lực lượng côn an đối với đảng. Chỉ biết và chỉ biết: còn đảng còn mình (1).

Vào tháng 9, 2016 để củng cố thế lực của mình trong Bộ Công an, Nguyễn Phú Trọng đã thành công chui vào Ban Thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là lần đầu tiên một tổng bí thư chui vào bộ phận này. (2)

Những tuyên bố khẳng định còn đảng còn mình của Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 72 vào ngày 26/12 cho thấy nỗ lực của Trọng trong việc tìm cách chiêu dụ tập đoàn côn an đứng về phía ông ta để thanh trừng các đồng chí thù địch trong đảng.

Trong hội nghị côn an toàn quốc này, Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc "Đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng" như trang mạng VnEconomy chạy tít. 

Tuy nhiên, nỗ lực này cho đến ngày hôm nay chỉ thấy thất bại mọi bề với hiện tượng những "đồng chí" tội phạm của Trọng đã được nhiều thế lực bao che, hỗ trợ để vượt thoát khỏi Việt Nam.

Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng đã phải tuyên bố rằng có dấu hiệu tội phạm "lộng hành" và cảnh báo thành phần côn an rằng: Không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm".

Tại đại hội côn an này, Nguyễn Phú Trọng cũng đã ca bài mị dân rằng: "Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân."

Tuy nhiên, nếu quyền dân chủ của nhân dân không... đồng điệu với quyền đảng chủ của đảng cộng sản thì côn an sẽ hành xử ra sao?

Câu trả lời vẫn là: còn đảng còn mình và như lời đảng trưởng nói - đảng trước, nhà nước theo sau và chót bét mới là nhân dân: "Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình".

27.12.2016__________________________________


-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo