Bác cháu ta cùng nhau giữ nước

Biếm họa Babui (Danlambao)
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum