Danh dự và vận mệnh - Dân Làm Báo

Danh dự và vận mệnh

Bùi Thị Minh HằngCuộc đấu tranh đòi lại công bằng và quyền con người bây giờ không còn là việc cho riêng cá nhân tôi hay bất kỳ một ai mà đây là "HIỆU LỆNH" cho cuộc đấu tranh đòi quyền con người và tính công bằng pháp lý cho cả một đất nước - Một Dân Tộc bao năm qua bị đắm chìm trong sự áp bức thống trị của một nền pháp lý độc tài - độc đoán.

*

Đã hơn một năm kể từ ngày Nguyễn Thế Thảo ký quyết định sai trái để giam giữ tôi 5 tháng trong nhà tù trá hình Thanh Hà.

Cũng đã 8 tháng kể từ ngày tôi chính thức nộp lá đơn khởi kiện hành chính đối với quyết định 5225/QĐ/UBND (do Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo thuộc cấp ký thay) taị tòa án Nhân Dân thành phố Hà Nội.

Và cũng hơn 2 tháng nay tôi phải lang thang, ăn chực nằm chờ tại Hà Nội để nộp đơn tận tay và trực tiếp yêu cầu tòa án Nhân Dân Hà Nội phải thụ lý đơn khởi kiện hành chính này, nhưng tất cả một hệ thống cầm quyền họ đang đóng vai CÂM - ĐIẾC- ĐUI - MÙ!

Trong khi đó họ vẫn điên cuồng hành xử bất chấp pháp luật với biết bao người dân lương thiện và vô tội khác. Bằng chứng là họ bắt bớ theo kiểu khủng bố với cả gia đình, người nhà luật sư Lê Quốc Quân với tội danh "trốn thuế".

Họ triệu tập blogger JB Nguyễn Hữu Vinh làm việc liên tục cả ngày nghỉ.

Họ "khẩn trương" cưỡng chiếm, đập phá tu viện Sait Paul của công giáo trong khi các chức sắc lên tiếng phản đối.

Họ liên tục đưa ra xét xử và kết tội, bỏ tù những con người VÔ TỘI - Ngày 8-1-2013 phiên tòa phúc thẩm 14 thanh niên công giáo diễn ra tại Vinh.

Trong phía nam sắp sửa cho một phiên tòa với trò hề: Vu khống - dựng chuyện - chụp mũ - rồi là "khoan hồng - nhận tội" với 2 sinh viên yêu nước mà ai cũng biết rằng chỉ vì các em thực hiện lý tưởng: VÌ DANH DỰ TỔ QUỐC CHÔNG GIẶC TÀU - VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC CHỐNG THAM NHŨNG...

Tất cả những diễn biến trên cho thấy hiển nhiên rằng: nhà cầm quyền hiện nay không còn theo tên gọi CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN nữa.

Họ ngang nhiên đi ngược lại quyền lợi chính nghĩa của Nhân Dân.

Họ ngang nhiên chà đạp lên pháp luật và coi thường công luận, dư luận trong Nhân Dân cũng như Quốc Tế.


Vụ việc Nguyễn Thế Thảo chủ tịch thành phố Hà Nội đặt bút ký vào quyết định 5225/QĐ/UBND và chỉ đạo thuộc cấp bắt bớ giam cầm tôi trong nhà tù trá hình Thanh Hà là một minh chứng hùng hồn về sự coi thường luật pháp vô cùng trắng trợn.

Cuộc đấu tranh đòi lại công bằng và quyền con người bây giờ không còn là việc cho riêng cá nhân tôi hay bất kỳ một ai mà đây là "HIỆU LỆNH" cho cuộc đấu tranh đòi quyền con người và tính công bằng pháp lý cho cả một đất nước - Một Dân Tộc bao năm qua bị đắm chìm trong sự áp bức thống trị của một nền pháp lý độc tài - độc đoán. Xin trích dẫn lời phát biểu của ông Phó GĐ phụ trách Châu Á về vấn đề nhân quyền:

Không có gì để biện hộ cho hành động của chính quyền Việt Nam tống một người biểu tình ôn hòa vào một nơi thực chất là trại cưỡng bức lao động. Quản chế Bùi Thị Minh Hằng không qua xét xử là biểu hiện ngang ngược của việc coi thường nhân quyền đối với cá nhân bà Hằng cũng như bất chấp điều khoản bảo đảm tự do ngôn luận được ghi trong chính Hiến pháp Việt Nam. - Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Ngoài ra còn biết bao bài viết và ý kiến của đủ mọi tầng lớp nhân dân và dư luận Quốc Tế về vấn đề này, từng gây chấn động và phẫn nộ trong Nhân Dân thời điểm đó.

Bản thân tôi và gia đình đã, đang phải gánh chịu một hậu quả vô cùng nặng nề khó lòng khắc phục nổi từ một quyết định vô pháp vô luân. Bất chấp hậu quả và coi thường cả một nền pháp luật quốc gia cũng như không đếm xỉa tới dư luận quốc tế trước mọi phản ứng và hậu quả.

Vì những lý do trên, vì cuộc đấu tranh đòi QUYỀN CON NGƯỜI cho cả Dân tộc Việt Nam và bảo vệ sự nghiêm minh của luật pháp quốc gia:

Tôi kính kêu gọi toàn thể những người Việt Nam chân chính cả trong và ngoài nước hãy đồng hành cùng tôi trong vụ kiện và yêu cầu tòa án các cấp đủ thẩm quyền phải thụ lý và giải quyết đúng luật đối với ông Nguyễn Thế Thảo và UBND thành phố Hà Nội cùng quyết định 5225/QĐ/UBND.

Tôi tha thiết kêu gọi và kính nhờ toàn thể các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước hãy lên tiếng giúp tôi về vụ kiện này cũng như chuyển tải toàn bộ thông tin vụ việc đi khắp nơi. Đây không còn là việc đòi quyền lợi cho cá nhân tôi mà đây là thông điệp ĐÒI NHÂN QUYỀN CHO TOÀN THỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM.

Cá nhân tôi sẽ không bao giờ dừng bước và quyết tâm theo đuổi đến cùng vụ việc này cùng những gì liên quan xảy ra cho cá nhân tôi cùng gia đình tôi từ hậu quả của việc làm oan sai này bởi đây là DANH DỰ và VẬN MỆNH.

*

Honor and destiny

It’s been more than a year since Nguyen The Thao signed the wrong Decision to detain me for five months in the disguised Thanh Ha Prison.

Also, it's been 8 months since I officially filed the petition for the administrative lawsuit against the Decision 5225/QD/UBND (by Nguyen The Thao directing subordinates to sign on his behalf) in the People's Court of Hanoi.

And well over the recent 2 months I’ve had to hang out, eat and sleep like a tramp in Hanoi in order to apply in person and directly ask the Hanoi People’s Court to have this administrative complaint process, but all of this authorities system is playing DUMB – DEAF – BLIND.

Meanwhile they’re still crazily behaving in spite of the law to countless honest and innocent people. Evidence that they’ve arrested terrorist style with the whole family of the Lawyer Le Quoc Quan with the charge of "tax evasion".

They summoned bloggers JB Vinh continuously, including weekends.

They "expeditiously" enforced, destroyed the Catholic’s St. Paul’s Monastery while the clergies protested.

They constantly brought to trial and convicted, imprisoned INNOCENT people - Tomorrow 8-1-2013 an appeal hearing for 17 Catholic youth held in Vinh.

In the South there’s going to have a hearing with farce: Slanders-Defamation-Malice- and then "Clemency-Pleading Guilty" with the two patriotic students that everyone knows that just because they make the ideal : FOR NATIONAL HONOUR FIGHT AGAINST CHINESE ENEMY - FOR NATIONAL FUTURE FIGHT AGAINST CORRUPTION ...

All these developments show obviously that: the current government is no longer by the name GOVERNMENT OF THE PEOPLE. 

They blatantly go against the just benefits of the People.

They blatantly trampled on the law and disregard for public opinion, public opinion in the People as well as in the World......

The case Nguyen The Thao, chairman of Hanoi signed on 5225/QD/UBND Decision and had direction of my arrest and detention in a disguised prison of Thanh Ha is a powerful demonstration of the blatant disregard for the law extremely.

The struggle for justice and human rights is now no longer the works for my own personal or anyone but this is the "SIGNAL" to the struggle for human rights and legal justice for all of a nation- A Nation for many years immersed in the oppressive rule of a totalitarian legal background - autocratic. Please  quote the speech of the Deputy Director In Charge of Asia On Human Rights Issues:

“There is no justification for the Vietnamese authorities to pack off a peaceful protester to what is effectively a forced labour camp. Detaining Bui Thi Minh Hang without trial shows a disturbing disregard for her human rights and guarantees for freedom of expression contained in Vietnam’s own constitution.” - Phil Robertson, Deputy Asia Director of Human Rights Watch.

There are also many articles and reviews of all strata and International public opinion on this issue, which ever shocked and outraged in the People at the time.

Myself and family have been suffering from a very severe consequences, difficult to overcome from a very illegal, immoral decision. Despite the consequences and disregard for the national law and ignored international opinion against all reactions and consequences.

For these reasons, because the struggle for HUMAN RIGHTS for All the People of Vietnam and the strict protection of the national legislation:

I respectfully call all genuine Vietnamese people both at home and abroad to accompany me in the lawsuit and ask the court to grant full authority to process and settle the rules for Nguyen The Thao and the Hanoi People's Committee and the Decision 5225/QD/UBND.

I earnestly call and appreciate all the news media at home and abroad to speak up to help me on this case, as well as to convey all the information going around. This is not to claim benefits for me personally, but this is the message to CLAIM FOR HUMAN RIGHTS FOR ALL PEOPLE OF VIETNAM.

Personally I will never stop and determine to follow through with this case and whatever related that happened to me personally and my family from the consequences of this unjust wrong doing because this is the HONOUR and DESTINY.

Bùi Thị Minh Hằng


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo