99 chữ V về vẹm! - Dân Làm Báo

99 chữ V về vẹm!


Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - Vừa vất va vất vưởng vào, võ vàng vêu vao vẹo vọ. Vì vậy, vấn vít vắt va vắt vẻo vểnh vai vênh váo vúc vắc vây vo võ vẽ véo von viển vông vung vít, vội vàng vi vu vẫy vùng vồ vập vơ váo vơ vét veo veo, vung vinh vung vẩy vác về vừa vờ vịt vòng vo, vằn vèo vần vè vá víu vân vân và vân vân, vớt vát với vạn vẽ vời vu vơ vặt vãnh vô vị vớ va vớ vẩn về vụ việc vét vơ: Vẹm vẩu vốn vẫn vậy! Vâng, vĩnh viễn, vĩnh viễn! 

(Cảm khái từ tranh Babui, 30/4/2016)Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo