Thơ cho Ngô bảo Châu - Dân Làm Báo

Thơ cho Ngô bảo Châu

Tớ ái ngại gởi thơ này lên mạng
Chẳng đặng đừng chắc cậu hiểu vì sao
Cờ đến tay ai thì người ấy phất
Cậu phất chi miếng giẻ rách cờ Tàu


Châu ơi Châu, đừng hùa theo tội ác
Lương thiện đi để đứng thẳng làm người
1000 năm Bắc thuộc chửa quên sao
Giờ xúi dại rước tiếng Tàu vào trường học

Các cháu nhỏ mới lớp 3 măng sữa
Hồn trắng trong hơn trang giấy học trò
Sao lại đổ mực Tàu vào vấy bẩn
Châu tâm thần hay khốn nạn hả Châu?

Châu nên bớt khua môi múa mép
Tiến bộ gì khi phải học tiếng Trung
Rước Khổng Tử làm thanh tra giáo dục
Tiếng nước Tàu sẽ thay tiếng nước Tôi

Ngoài biển đảo giặc Tàu ô sách nhiễu
Trong đất liền bọn nội ứng tiếp tay
Học tiếng Tàu để đi hầu thằng Chệt
Bước Thành Đô Hán hóa đã gần kề

Biến đi Châu, đừng đắp mô cản lối
Tre sắp tàn đừng đào huyệt chôn măng

30.9.2016


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo