Happy Birthday Minh Râu - Dân Làm Báo

Happy Birthday Minh Râu

Hừng Đông (Danlambao) - (Ép-bi Bóp-dế Minh Râu)

Hôm nay sinh nhật Minh râu
Cô hồn các đảng đầu lâu nợ đòi
Đảng ta vốn đảng bọ dòi
Hại dân bán nước theo nòi Hán(g) gian
Minh râu xuất xứ từ hang
Đêm ngày trợn trắng mò hàng chị em
Việc nước phó mặc đàn em
Duẩn, Chinh, Đồng, Giáp máu lem dân lành
Đấu tố uất hận trời xanh
Lòng dân ly tán, tan tành nước Nam
Khóc rồi, lại cướp vào Nam
Mậu Thân chôn sống hàng ngàn lương dân
Vậy mà hấp hối đến gần
Vẫn còn ao ước khoái mần(g) cháu ngoan.
Các cháu mà có tên Xuân
Vào tay của bác hành quân tàn đời
Minh ơi, tội ác ngập trời
Tênh hênh nằm đó báo đời dân ta
Ép-bi bóp-dế Minh râu
Cả nước hớn hở… đi cầu cá tra.

19/5/2017

Hừng Đông
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo