Trận Vong - Dân Làm Báo

Trận Vong

Tháng Tư buồn chưa vơi
Memorial Day lại tới
Kèn mặc niệm ai thổi
Gió hú chiêu hồn tôi

Chung một cuộc binh đao
Sát vai nhau chiến hào
Người non sông lễ hội
Kẻ tổ quốc nơi nao


Anh tìm trên tường đá
Bóng bạn đổ trời xa
Tôi tìm đâu phần mộ
Chiến hữu nơi quê nhà


(*)

Tháng nào không Tháng Tư
Trên trang lịch bi sử
Memorial Day một ngày
Tang trọn Đời biệt xứ

NBC xin phép ‘cóp” lại tấm hình trên đâytrong bài “Những Nấm Mộ Đi Tù” của tác giả Nguyễn Lân Thắng 

24/5/2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo