Trần Thị Nga: 9 năm tù - Dân Làm Báo

Trần Thị Nga: 9 năm tù

Từ Thức (Danlambao) - 9 năm tù, 5 năm quản thúc. Tại sao 9 năm? Ngay cả các anh gọi là quan tòa chắc cũng không hiểu tại sao 9 năm. Có thể vì các quan trên, mê tín dị đoan, nghĩ rằng 9 là số hên. Có thể vì ngày xử là ngày lẻ (25 / 07), ban cái án lẻ. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm vì xử ngày chẵn (10/10)

Công lý của đảng cướp rất khó hiểu, nó không căn cứ trên cái gì cả. Mười hai con giáp không giống con giáp nào. Đóng cha nó mấy cái trường luật cho đỡ bẩn mắt. Bày đặt luật lệ, tòa án, quan tòa, luật sư...

Tại sao cả nước chửi, nhưng Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lãnh án nặng, nặng hơn tôi cướp của giết người ở những nước văn minh?. Bởi vì nhiều người chửi quá, không thể nhốt hết được. Bởi vì những cái tham nhũng, dốt nát, bạo hành, dưới thời đại Internet, không dấu diếm được nữa. Đành trơ mặt ra chịu trận. Cứ việc chửi, nhưng ai hành động, biểu tình chống Tàu, chống Formosa, giúp dân khiếu nại thì phải trừ ngay, phải làm thịt ngay, phải cùm ngay. Vài người biểu tình, có thể sai côn đồ, lâu la mang dao búa, gậy gộc tới đâm chém, nhưng hàng trăm, hàng ngàn người... Phải đập chết ngay những con chim đầu đàn để làm gương. Giống như ngày xưa người ta bêu đầu những người chống đối ở chợ để răn dân.

Bỏ tù những người như Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là chuyện khẩn cấp. Tàu nó đe dọa ngoài cửa biển, không sao. Nếu nó chiếm đất nước, chỉ việc trèo lên máy bay. Tiền bạc đã gởi đi ngoại quốc, nhà cửa đã mua ở Hoa Kỳ, ở Úc, Canada, Anh, Pháp.

Tại sao chúng có thể ngang nhiên lộng hành như vậy? Bởi vì chúng ta thờ ơ. Thomas Jefferson: "Bọn áp bức không biết cái tệ hại của sự áp bức, khi nào người bi áp bức im lặng chấp nhận". Có bao nhiêu người Việt biết giờ này Trần Thị Nga bắt đầu 3285 ngày tù? Nói cách khác, tôi và anh, chúng ta khuyến khích chúng lộng hành. 

25.07.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo