Ngày Em Lên Bảy - Dân Làm Báo

Ngày Em Lên Bảy

Em vừa lên bảy thành Phù Đổng
Gươm thánh, ngựa thần đuổi ngoại xâm
Em phất Cờ Lau Đinh Bộ Lĩnh
Dẹp tan nội loạn giữa trời Nam

Em đưa tay vén màn gian trá
Lật mặt bọn Lê Chiêu Thống xưa
Em tuốt gươm thiêng kề cổ chúng
Buộc theo chân lý, bỏ điêu ngoa

Bảy năm thắp đuốc soi công lý
Ngọn bút đâm tim lũ cộng nô
Dựa sức toàn dân làm thác lũ
Trôi phăng giật sập đảng côn đồ

Em vang tiếng sấm trên đầu giặc
Qui tụ anh hùng khắp bốn phương
Gom lửa đốt tan bao ngục tối
Dựng cờ chính nghĩa sáng đêm trường

Em là đại bác trong lòng địch
Là nghĩa sĩ trừ bọn cướp gian
Là khắc tinh ngăn loài quỷ dữ
Là dao cắt lưỡi đám hung tàn

Em mang sự thật vào gian dối
Em rước tự do xóa độc tài
Em đón tình thương về oán hận
Em đưa an ủi tới bi ai

Em là ngọn lửa rèn dân chủ
Nhát búa nhân quyền nện trái tim
Của những linh hồn vừa bán mất
Cho loài quỷ đỏ ở Ba Đình

Em gieo sức mạnh trên bàn phím
Mang lại an bình giữa xốn xang
Đem đến tin yêu trong tuyệt vọng
Bằng ngòi bút mạnh cả sư đoàn

Em đem nhân ái thay cường bạo
Theo Nguyễn Trãi vô mọi tấm lòng
Thắp lửa Cộng Hòa trên ngọn đuốc
Dẫn đưa tuổi trẻ tới Thăng Long

Dân Làm Báo sẽ làm cơn gió
Nổi bão tự do khắp nước nhà
Vó ngựa Quang Trung từ tám hướng
Về đây giết sạch lũ gian tà

22/8/2017


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo