Trước và sau lưng - Dân Làm Báo

Trước và sau lưng

Lãnh tụ khi chụp ảnh
Mặt rực rỡ hào quang
Tướng lảnh khi chụp ảnh
Ngực áo đầy huy chương
Thầy tu khi chụp ảnh
Mắt tỏa lòng bao dung

Ai cũng chụp trước mặt
Không ai chụp sau lưng
Lưng có gì để chụp
Ngoài người lính miền Nam!Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo