Mặt trận tổ cò đi làm chuyện tài-môi - Dân Làm Báo

Mặt trận tổ cò đi làm chuyện tài-môi

Tháng Chín (Danlambao) - Hôm qua, 8/11 Mặt trận tổ cò tuyên bố sẽ "giám sát việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường…" (1) Cái tổ cò ngoại vi của đảng độc tài này trên nguyên tắc cũng chỉ là một thứ hội hè / băng đảng, không phải là một cơ quan, bộ phận nhà nước - lấy tư cách gì mà đi lo chuyện... tài-môi của các đấng bên Bộ Tài nguyên & Môi trường?

Sự việc làm tài-môi xảy ra trong cái gọi là "Lễ ký kết Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu."

Rõ ràng là chỉ có đảng và cánh tay nối dài của đảng tự tung tự tác "quậy" chuyện của một chính phủ. Điều cần ghi nhận là trong suốt thời gian xảy ra những thảm họa môi trường, cả đảng lẫn tổ cò bay đi đâu mất tiêu, chỉ thấy có đám Tài-Môi lo viết chuyện láo lếu về tảo nở hoa, thủy triều đỏ, ăn hải sản và cởi trần tắm biển để chứng minh rằng biển có chi mô!

Bảo vệ môi trường là "trách nhiệm" của chính phủ và đứng mũi chịu sào là Bộ TN&MT. Nó cũng là "nghĩa vụ" của mọi công dân. Nhưng sự tham gia của người dân và các tổ chức không thuộc nhà nước không thể bao gồm các quyền hạn như kiểm tra xử lý vi phạm.

Khi các công dân như blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thực hiện "nghĩa vụ" của mình - lên tiếng, đòi hỏi bảo vệ môi trường thì bị tống tù 10 năm. Ngược lại, cả đám tổ cò của đảng đã trơ lì, vô cảm trước thảm trạng môi trường lớn nhất trong lịch sử thì nay đảng lại lôi ra để lãnh sứ mạng... tài môi.

Nhưng việc gì của đảng cũng có lý do của đảng. Đây là "trò" của đảng để tuyên truyền rằng mặt trận tổ cò - một "tập hợp quần chúng" đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Mọi cá nhân khác không nằm trong tổ cò này không được quyền... tài môi và mọi vi phạm sẽ bị chụp cho cái mũ phản động, nhận tiền của ngoại quốc để tuyên truyền, chống phá sự nghiệp... bảo vệ môi trường của đảng và tổ cò.________________________________Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo