66 năm tù và 17 năm quản chế! - Dân Làm Báo

66 năm tù và 17 năm quản chế!

66 năm tù và 17 năm quản chế!
Một phiên toà quỷ quái lạ thường
Một án toà khắc nghiệt vô lương
Bạn hỏi ở đâu?
Còn ở đâu ra nữa!

Tội gì thế? Tội gì mà nặng thế?
Là tham ô, móc ngoặc, cửa quyền?
Là buôn dân, bán nước, rửa tiền
Là chiếm hữu của công, là đuổi nhà đoạt đất?

Không, không phải, những tội ấy bọn chúng coi nhỏ nhặt
Mà ngược lại còn cho đó là khôn
Là tôn chỉ đảng ta ngầm phổ biến luôn luôn
Bạn hỏi ở đâu?
Còn ở đâu ra nữa!

Sáu người tù, không, sáu anh hùng dân chủ
Tội của họ đây, là tranh đấu cho nhân quyền
Cho tự do, cho dân chủ điều tự nhiên
Cho hạnh phúc ấm no, cho công bằng bác ái

Việc làm của họ không có gì sai trái
Chỉ xuất phát từ sâu thẳm của lương tri
Thời đại văn minh con người sống cần gì?
Dân chủ tự do hay độc tài nô lệ?

Bạn hỏi ở đâu? Ở đâu mà lạ thế?
Dân chủ tự do đang phổ cập nơi nơi
Nô lệ độc tài đã biệt dạng tăm hơi
Sao còn phải đấu tranh ra tù tội?

Tự do xếp hàng tung hô, dân chủ cuội
Là kiểu tự do dân chủ xứ chúng tôi
Tự do đói nghèo vắt kiệt giọt mồ hôi
Dân chủ tập trung quyền năng vào một đảng

Là bạn ơi, đừng tin lời hào nhoáng
Nhằm mị lừa thế giới của bạo quyền
Cộng sản chuyên nghề đánh bóng phết sơn
Phô mặt nạ giả nhân nhưng bên trong ác thú

Sáu người tù, không, sáu anh hùng dân chủ
Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn
Các anh chị đã để lại ngát tiếng thơm
Thân dẫu trong tù nhưng chí cao bền nung nấu

Bạo quyền kết án các anh chị nhưng là tự chúng đào huyệt chôn nhau đấy
Phong trào dân chủ càng có thêm động lực để bùng lên
Lật đổ độc tài, xây dựng thể chế đa nguyên
Đưa đất nước vào con đường văn minh tiến bộ

66 năm tù và 17 năm quản chế!
Báo hiệu ngày tàn của đảng cộng bất lương
Hãy nhìn đi hàng triệu bước chân sắp lên đường
Tay đang nắm và lòng đang sôi réo!

4/6/2018


Quang Dương


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo