Bất chấp đàn áp thô bạo, hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển - Dân Làm Báo

Bất chấp đàn áp thô bạo, hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển


Hoạt động xã hôi dân sự độc lập ngoài sự kiểm soát của nhà nước cộng sản đã hình thành và phát triển trong nhiều năm qua ở Việt Nam với nhiều hình thức sinh động, trên mang xã hội và trong các hoạt đông thực tế. Một sô tổ chức xã hội dân sự độc lập đã ra đòi đầu tranh đoi dân chủ, tự do thông tin, tự do báo chí, bảo vệ mội trường, an sinh xã hội...

Hai năm trở lại đây, vượt lên sự sự đàn áp thô bạo của chế độ công an trị, tuy có bước thăng trầm nhưng hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển.

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động Xã hội dân sự đã trả lời phỏng ván của nhà báo Trần Quang Thành về vấn đề này.


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo