Nguyễn Ngọc Già: Vì sao ngày 30/4 là "siêu thảm họa"? - Dân Làm Báo

Nguyễn Ngọc Già: Vì sao ngày 30/4 là "siêu thảm họa"?Blogger Nguyễn Ngọc Già bình luận về ngày 30/4/1975. Vì sao ông gọi sự kiện 30/4 là “siêu thảm họa” đối với dân tộc Việt Nam?

Video cuộc phỏng vấn do CTV Danlambao thực hiện.


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo