Trả lời anh Lú về 3 cái khu của anh - Dân Làm Báo

Trả lời anh Lú về 3 cái khu của anh

Tư nghèo (Danlambao) - Sau khi trốn chui trốn nhủi, nằm yên như khúc củi, nhục như con hủi, chờ đàn em côn đồ hành dân, tuyên láo hiếp dâm tư tưởng dân, quân đội lên gân doạ dân, anh Lú mới thò cái mặt lú ra để lú và láo chuyện 3 cái khu của anh.

Lú rằng: "Trên thế giới nhiều nước đã có đặc khu kinh tế bởi nó được coi là một phương thức tổ chức quản lý kinh tế, các nguồn lực trong nước và ngoài nước để khai thác tối đa lợi thế nhằm làm giàu cho đất nước nhưng vẫn bảo đảm độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn lợi ích quốc gia, dân tộc." 

Thì lú này: Trên thế giới thì đúng là nó như vậy. Còn ở cái xứ huề tiền sở hụi đi hết thế kỷ không biết tới không thì nó khác. Khác là vì khai thác tối đa lợi thế để làm giàu cho một đảng cướp và vẫn bảo đảm độc tài. Khác là nguồn lực ngoài nước chỉ có một thằng... lạ. Nó là ai thì lú biết quá rồi. 

Lú rằng: "Vấn đề này đã từng nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ trước, trải qua rất nhiều lần nghiên cứu, nhiều văn bản nghị quyết được ban hành nhưng để làm được cần phải có luật. Quá trình xây dựng luật cũng đã lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, cử tri. Dự kiến luật sẽ được thông qua ở kỳ họp này nhưng khi bàn thảo ở Quốc hội vẫn còn có những ý kiến góp ý khác nhau, vì vậy, Quốc hội đã tiếp thu, thay đổi chương trình, xin chưa thông qua tại kỳ họp này để có thêm thời gian hoàn thiện sao cho thật chặt chẽ trước khi thông qua". 

Thì lú này: 

- Có phải lú thú nhận đảng ta là một cái đảng ngu lâu dốt bền!? Khi mà đặc khu kinh tế người ta đã phát triển mấy chục năm, sắp lỗi thời thì đảng ta vẫn còn ngâm với cứu từ 90 đến giờ!? 

- Văn bản nghị quyết nào đã ban hành từ "những năm 90" đến nay? 

- Lấy ý kiến của tầng lớp nhân dân hồi nào? 

Rõ là vừa lú lại vừa láo. 

Và Lú tiếp rằng: “Vấn đề đặc khu kinh tế không chỉ liên quan đến nước nào vào, vấn đề đất đai mà nó phải phát huy được tất cả các lợi thế của đất nước, đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách dựa trên nguyên tắc độc lập, chủ quyền chứ không phải người ta ào vào chiếm hết cả đất của mình. Chúng ta có thể yên tâm, vấn đề này phải được làm một cách chặt chẽ, chín chắn”. 

Có đứa nào ào vào chiếm làm chi cho chúng nó khi! Đã có "chúng ta" cho chúng mướn đến 99 năm. Đủ rồi! Cần gì phải chiếm! 

Và đồng bào yên tâm. Chúng nó làm rất "chặc chẽ, chín chắn". Chặc đến nỗi phải cần đến gần 20 năm, chín tới mức gần 20 năm nhưng mới tung ra thì khắp nước người ta xuống đường! Hoảng quá phải tạm dừng để tìm đường chặt dân thành từng khúc, chẽ dân thành từng đoạn, và luộc chín dân cho chắc chắn

Về An ninh mạng, Lú rằng: "Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước cũng đã làm. Mặt tích cực của mạng là tốt, nhanh nhạy, đa dạng, nhiều thông tin, nhiều chiều nhưng các thế lực xấu, thế lực phản động đã lợi dụng mạng để kích động, xuyên tạc... cực kỳ nguy hiểm, trong khi không phải lúc nào cũng kiểm chứng được hết các thông tin. Chúng ta phải học tập kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực này để làm sao mọi người được sử dụng mạng một cách an toàn". 

- Nước nào làm? Nước nào ra luật buộc... kéo đám mây ảo về xứ nó? 

- Đứa nào học tập lĩnh vực mạng? Tên Võ Trọng Việt - xếp sòng Uỷ ban Quốc phòng & An ninh của Quốc hội, kẻ thẩm tra luật an ninh mạng mà không biết YouTube, Facebook là gì nên mới rặn ra một bải gú gờ túp bê tê bóc!? 

Thôi, chui vào chuồng núp tiếp đi lú văn láo! 

18.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo