Tổng bí thư ói ra, Chủ tịch nước ăn vào và chỉ thị đàn em tẩu tán những gì đã thải - Dân Làm Báo

Tổng bí thư ói ra, Chủ tịch nước ăn vào và chỉ thị đàn em tẩu tán những gì đã thải

Danlambao - Vào tháng 5 năm 2015, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?" Ngày 3 tháng 10, 2018, Nguyễn Phú Trọng vốc đống đã mửa năm nào, vừa leo lên ghế chủ tịch nước vừa tọng vào họng những gì đã ọc ra từ hơn 3 năm trước.

Để che đậy người dân cả nước chứng kiến cảnh mửa ra ăn vào này, phù thuỷ Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng ra lệnh cho đám âm binh hô biến tang chứng ói mửa năm nào.biến mất.

Trang VTC News đăng lại bài của Lao Động, bài viết tại đường dẫn:


cũng biến mất.

Tuy nhiên, bản lưu đã được giữ lại để làm bằng chứng về thành tích ói xong hốt lại ăn vào của Nguyễn Phú Trọng:


Còn một vài "tàn dư" ói mửa mà các âm binh của Trọng hô biến nhưng vẫn còn để lại vài dấu vết chất thải của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước:


Đặc biệt, trang Nguyễn Tấn Dũng đã dọn lại nguyên bàn tiệc với những thức ăn được hốt lại từ dưới cống lên sau khi được Nguyễn Phú Trọng thải ra năm nào để khoản đải tân hoàng đế Trọng:"Thanh tra" lại đống thải của Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy rõ HƠN tư cách, phẩm chất, đạo đức của kẻ đang vừa đứng đầu đảng CSVN vừa đứng đầu nước CHXHCNVN.

04.10.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo