Đằng nào thì đảng Cộng sản VN cũng sẽ bị liệng vô thùng rác của lịch sử - Dân Làm Báo

Đằng nào thì đảng Cộng sản VN cũng sẽ bị liệng vô thùng rác của lịch sử

Thế Phương (Danlambao) - ... Vì phe đồng chí X đã tuyên bố như thế, đây là cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua mà phải HÀNH ĐỘNG. Các phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ cho VN, các phương tiện truyền thông lề Dân không nên có thái độ thờ ơ, nghi ngờ hay ngồi chờ hy vọng mà nên cùng bắt tay "ủng hộ" đồng chí X mạnh mẽ bằng cách...

*

Tham nhũng là bệnh bẩm sinh trong chế độ độc đảng, độc tài toàn trị cộng sản. Truớc 1975, cộng sản VN còn đóng cửa và theo nền kinh tế XHCN, không có tư bản nước ngoài vào đầu tư nên vấn đề tham nhũng gần như không có, không đặt thành vấn đề. Vào những năm đầu sau năm 1986 khi CSVN sắp chết nên bắt buộc phải mở cửa cho tư bản vào đầu tư thì vấn đề tham nhũng chưa xuất hiện. Nhưng kể từ năm 1990 khi nhiều nước ồ ạt vào đầu tư thì tham nhũng bắt đầu xuất hiện và càng ngày càng phát triển mạnh. 

Nói thế để thấy rằng, ngày nào Việt Nam còn bị thống trị bởi độc đảng, độc tài toàn trị của ĐCSVN thì ai lên làm thủ tướng thì cũng thế, cũng tham nhũng, cũng sắt máu, lừa bịp, mị dân như nhau. Do đó, tại thời điểm nầy, “đồng chí X” vì đang tranh ăn, đấu đá, muốn hạ bệ các bộ sâu khác trong BCT đảng nên “đồng chí X” đang ra chiêu

Chính phủ cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý. 

Vì phe đồng chí X đã tuyên bố như thế, đây là cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua mà phải HÀNH ĐỘNG. Các phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ cho VN, các phương tiện truyền thông lề Dân không nên có thái độ thờ ơ, nghi ngờ hay ngồi chờ hy vọng mà nên cùng bắt tay "ủng hộ" đồng chí X mạnh mẽ bằng cách: 

- Xuống đường ủng hộ đồng chí X. Đòi tiếp cận đồng chí X để trao các bản: Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp, Kiến Nghị 72 về Sửa đổi Hiến pháp

- Các phương tiện truyền thông lề trái, các diễn đàn điện tử công khai phổ biến các tài liệu về Quyền Con Người, Quyền Hiến Định, Quyền Phúc Quyết của nhân dân và các Hiến Pháp tiên tiến của các nước tư do, dân chủ đa đảng cho nhân dân VN trong nước đọc. 

- Từ chối, bất hợp tác với hành vi cưỡng ép ký nhận “Phiếu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” và những văn bản liên quan đến Hiến pháp mà chúng ta không đồng ý và xem đó là những vi phạm tư cách chủ thể về quyền lập hiến của người dân. 

Sử dụng "gậy ông đập lưng ông", biết đâu đồng chí X vì muốn tự cứu mình và gia đình mà "tới luôn" như Gorbachev (Gorbachev đâu muốn xóa bỏ đảng CS Liên Xô, nhưng do áp lực của nhân dân Liên Xô và thế giới, cộng với tình hình chính trị thế giới lúc bấy giờ mà đã đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô và khối CS Đông Âu). Dàn dựng được "chiến trận" như thế nầy thì chắc chắn sẽ đưa đến một kết quả nào đó. 

Sau màn đấu này, kẻ nào thắng chắc chắn sẽ lập "Tổng Thống chế", đúng ra là độc tài cá nhân. Đằng nào thì Đảng Cộng Sản VN cũng sẽ bị liệng vô thùng rác của lịch sử

Thời buổi nhiễu nhương ly loạn như hiện tại (Nhị Thập Sứ Quân, bất ổn định), sẽ được tạm kết thúc bằng sự lên ngôi của cá nhân với đặc tính chính trị mạnh (Đinh Bộ Lĩnh, ổn định). Đây là kết quả của hệ thống đang tìm kiếm sự ổn định, từ vị thế bất ổn định. 

Tuy nhiên, chế độ dân chủ tự do mới thực sự là mục đích cuối cùng của hệ thống chính trị, một thế ổn định lâu dài cho dân tộc
Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo