Phương Uyên - Em là ai? - Dân Làm Báo

Phương Uyên - Em là ai?

Em là ai? Hỡi cô gái ngoan cường! 
Từ đâu đến! Trời sai hay Thánh chỉ? 
Trông thanh sắc chứa chan bao huyền bí. 
Cùng môi tươi, mắt tỏa vạn niềm thương. 

Em là ai! Em đến tự hà phương? 
Lời em nói như sấm truyền, như chuông ngân lồng lộng... 
Dưới gầm trời nhân sinh chìm trong mộng. 
Có em về lay động cõi trời đông. 

Lũ ma trơi múa gậy khắp ruộng đồng. 
Trên những dòng sông, núi rừng non thế kỷ. 
Nay phải cúi đầu suy nghĩ... 
...Với học thuyết Mác-Lê toàn mỹ!?

Quyền năng ta biến trời xanh thành đỏ ối diệu kỳ. 
Lũ dân đen ta dắt là đi. 
Cho dù có tan vào sương khói... 

Này em là ai? Em từ đâu tới! 
Để cho lũ ma trơi không trăn trối được một lời! 
Kéo nhau trốn sau chòm mây đỏ đang trôi... 
Mây đỏ ráng chiều của buổi chia phôi. 
Khi hoàng hôn buông xuống. 

Em đã đến! Tuy đêm còn dài nhưng không muộn. 
Em đưa vai gánh nạn kiếp cho đời. 
Tất cả các dòng sông đang trôi... 
Trôi theo bao hệ lụy. 

Hôm nay trên tòa công lý. 
Em ban truyền mệnh lệnh khiến sai. 
“Lũ ma trơi mi hãy chết đi!” 
Như bọt bèo trôi ra biển cả... 
Nơi đó họp cùng “bọn lạ” 
“Cút về Bắc phương trả lại Biển Đông” 
Em áo trắng Tiên Đồng! 
Hay em là Thiên Sứ! 
Mà tinh khôi tựa thuở hồng hoang. 
Đưa tay viết thêm mấy dòng lịch sử. 
Để ngàn sau sáng mãi một trang vàng. 

Ngày 23/5/2013 Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo