Âm binh

Âm dương là thuyết của trời
Âm phủ là cảnh của đời cộng nô
Âm hộ để ví côn đồ
Âm đạo để chỉ cái đồ lòi ra.

Âm binh tàn phá cửa nhà
Âm tướng ám chỉ bọn tà côn an
Âm vang là tiếng loa đàng
Âm thanh nó ré thêm gàn thêm điên.

Âm phủ là giấy in tiền
Âm hồn các đảng bình yên lấy xài
Âm giai là của đảng cai
Âm điệu mụ mị dài dài lừa dân.

Âm thầm là tiếng than thân
Âm tủi là tiếng khóc gần khóc xa
Âm binh là thứ không nhà
Âm hồn vất vưởng làm ma đầu đàn

Âm càng là của côn an
Âm điệu là của bò vàng giao thông
Âm ngông xảo trá vòng vòng
Âm mưu mụ mị để còng dân ta.

Âm u là chỗ có ma
Âm tối chủ nghĩa đảng tà dựng nên
Âm vọng gọi thứ trùm mền
Âm gọi là tiếng đứng lên diệt thù.

Âm hưởng là nhạc đảng ru
Âm thanh lừa lọc để gù đám dân
Âm niệu là thứ của dân
Âm hộ thiếu vải tần ngần tô hô!

Âm u Pắc-Pó hang Hồ
Âm mưu giao hết cơ đồ Hán Mông
Âm công của Phạm Văn Đồng
Âm hàm công nhận non sông thuộc Tào

Âm lú Trọng vẫn ào ào
Xuống Hố Cả Nút... sáu sao đỏ lòm.


Mới hơn Cũ hơn