Bỏ đảng, vất đảng - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Bỏ đảng, vất đảng

< A >
Bỏ đi, bỏ đi
Cái đảng ăn cướp
Đội lốt yêu nước
Đội lốt thương dân
Tại sao còn vướng

Bỏ đi, vất đi
Cái đảng mafia
Hung hiểm ác ma
Dí dao xỉa súng
Tại sao theo chúng?

Đáng lẽ phải bỏ
Đảng Cộng gian manh
Cái đảng hại dân
Từ rất lâu rồi
Hồi mới phát sanh

Đáng lẽ cũng chẳng
Chui đầu vào nó
Phấn đấu cho ai?
Cống hiến cho ai? 
Sao chẳng nhận ra?

Tinh thần cao thế?
Nhiệt huyết hăng nhỉ?
Vào đảng lên quan?
Vào đảng ăn sang?
Vào đảng huyênh hoang?

Nước mắt dân đấy
Máu xương dân đấy
Oán hận ngập trời
Bạc tiền từ đảng
Chức quyền từ đảng

Còn chút lương tri
Còn chút lý trí
Còn chút nhân tính
Lập tức thoái đảng
Lập tức bỏ đảng

Không cần phải xin
Không cần đợi cho
Bỏ ngay tức thì
Chần chờ gì nữa
Trước khi quá trễ

Sóng đã cuộn rồi
Gió đã lên rồi
Bão ngầm đang nổi
Cuồng phong đang tới
Lòng dân sục sôi

Cùng nhau bỏ đảng
Cùng nhau vất đảng
Gia nhập phong trào
Tổ chức đối nghịch
Xã hội dân sự

Chung sức đấu tranh
Dẹp tan ác đảng
Dẹp tan hung quyền
Dựng lại ba miền
Xây nhà Việt Nam

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.