Chống giặc tàu xâm lấn biển Đông - Dân Làm Báo

Chống giặc tàu xâm lấn biển Đông


Kính chuyển đến Danlambao ca khúc mới do Nguyệt Ánh sáng tác và trình bày, như một đóng góp nhỏ vào cuộc đấu tranh chung của toàn khối dân tộc Việt Nam. - Đào Trường Phúc.

CHỐNG GIẶC TÀU XÂM LẤN BIỂN ĐÔNG

* Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh

Virginia - Ngày 11 tháng 5 năm 2014

Kìa nhìn kìa Hoàng Sa đang dâng sóng
Vì giặc Tàu xâm lấn biển Đông.
Việt cộng hèn nhưng ác với dân
Trước giặc thù thì bó gối khom lưng.
Kìa nhìn kìa từng người dân bất khuất
Thà tù đày, thà vị quốc vong thân
Trước bạo quyền thách thức gông cùm
Chống giặc Tàu xâm lấn biển Đông.

Ôi Tự Do nào không vun bằng máu
Ôi phù sa nào không có xương đồng bào
Từ đồng bằng cho tới biển sâu
Hỏi nơi nào không vết tích khổ đau?
Cây Tự Do dân ta vun bằng máu
Đất Việt Nam toàn những nữ lưu anh hào
Hoa Tự Do cho thế hệ mai sau
Trái Tự Do ngọt tình yêu đồng bào.

Kìa nhìn kìa toàn dân đang tiến tới
Giành chủ quyền để cứu quê hương
Bùng bập bùng dồn dập trống Tây Sơn
Đánh tan lũ bạo cường, đánh cho giặc kinh hồn
Quyết bảo toàn từng tấc đất yêu thương.
Đánh tan lũ bạo cường, đánh cho giặc kinh hồn
Quyết bảo toàn từng tấc đất yêu thương.
Quyết bảo toàn từng tấc đất quê hương.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo