Toàn dân hãy vùng lên - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Toàn dân hãy vùng lên

< A >
Trào cộng sản?
Quá nhiều điều ngược ngạo!
Những tên ngu thì lại được làm thầy!
Đè đầu cỡi cổ giới trí thức, lớp người ngay
Cầm nắm vận mệnh dân tộc bằng những tay đồ tể!.


Đất nước nghèo nàn tụt, hậu, dân đói khổ...
Mặc kệ.

Cố làm sao, cứ giữ cho đảng được bệ vệ oai phong
Phản đối ư?
Lệnh thẳng tay còng
Lý lịch ba đời?
Vạch lông nhổ sạch.

Đảng cầm quyền?
Là nhân tai, là tròng ách
Là chủ trương giết sạch hơn tha lầm!
Là chính sách trồng người hoạch định trăm năm
Biến bị trị thành dê bò, trâu câm, ngựa chột.

Cơ chế toàn trị, nuôi thật nhiều côn an, cứ việc thẳng tay bắt dân còng nhốt
Biến cán bộ đảng viên thành khỉ đột chỉ vâng lời
Lập ra Bộ Cá Tra, Trung ương đảng thành một bọn dở hơi
Suốt năm quanh quẩn ngồi chơi, ra chỉ thị.

Thời cộng sản?
Phải tạo ra thật nhiều đĩ
Tư duy cằn khô... duy ý chí... già mồm...
Guồng máy cầm quyền gồm những bọn mafia chuyên chỉa, chuyên chôm
Toan tính cướp giựt từ đầu hôm đến sớm tối.

Giặc xâm lăng?
Thì chùn chân quì gối
Thái thú tham quan thì dẫn lối dọn đường
Tiền đồ, tổ tiên?
Cứ bỏ mặc Quê Hương
Quốc hội nghị gật cứ dở dở ươn ươn ngậm miệng.

Hỏi quốc dân?
Trước tình hình đảo điên của thời sản như thế này thì nên hòa hay nên chiến?
Đàng nào cũng chết!
Hãy chọn cái chết để cống hiến cho thế hệ tương lai.

Hỡi toàn dân
Hỡi nữ tú, anh tài
Thôi cúi mặt vì ngày mai nước Việt.

Một đời hy sinh để ngàn đời được sống
Há nào luyến tiếc?
Dân Chủ Nhân Quyền Nhân Bản Tự Do... mai nước biếc ngàn xanh
Tim giục tim... vững bước quân hành
Nước Việt sống chết?
Do các anh các chị.

Sống cho đáng sống mới là điều trân quí
Nào, siết tay nhau, luyện rèn ý chí.


Nguyên Thạch
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.