Phó trưởng ban chỉ đạo TW phòng chống tham nhũng Lê Hồng Anh báo cáo láo!!! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Phó trưởng ban chỉ đạo TW phòng chống tham nhũng Lê Hồng Anh báo cáo láo!!!

< A >
CTV Danlambao - Vào ngày 29 tháng 12 Lê Hồng Anh đã báo cáo rằng trong 10 tháng của 2014, cơ quan thanh tra đã tiến hành 5.558 cuộc thanh tra hành chính và 132.426 cuộc thanh tra chuyên ngành. Tổng cộng là 137.984 cuộc thanh tra. Tin nổi không!?

132.426 cho 10 tháng, trung bình mỗi tháng là 13.242 cuộc thanh tra. Trung bình mỗi ngày là 440 cuộc thanh tra. Đó là giả dụ mỗi "cuộc" chỉ "tốn" có... 1 ngày để thu thập, xem xét dữ kiện, đối chiếu, điều tra, tiếp cận đối tượng, nhân chứng...

Với 132.426 cuộc thanh tra, giả dụ mỗi "cuộc" ít nhất có 5 đối tượng hay cho tối đa là 10 đối tượng "liên quan" thì trong 10 tháng qua Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phải làm việc với từ 660.000 đến 1.324.260 đồng chí chưa bị lộ!

Và với sức làm việc phi thường... rất láo ấy, kết quả đương nhiên rất là khiêm tốn và láo theo: kết quả là phát hiện vi phạm về kinh tế 27.289 tỉ đồng, 1.265ha đất; kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 13.395 tỉ đồng, 564ha đất, xuất toán và loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13.894 tỉ đồng; xử lý vi phạm hành chính 2.015 tỉ đồng. (*)

Trong số 132.426 cuộc thanh tra, đảng bình chuột phát hiện... được 33 vụ tham nhũng.

Trong số khoảng đâu từ nửa triệu đến 1 triệu con chuột chưa bị lộ được "chiếu cố", đảng đánh-chuột-giữ-bình nắm đầu được 52 con chuột có "hành vi tham nhũng"!

Các đệ tử ngày nay của bác còn láo hơn cả... Trần Dân Tiên!!!__________________________________

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.