Phòng tiếp khách của tổng thống Obama và ngai vàng cựu TBT Nông Đức Mạnh - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Phòng tiếp khách của tổng thống Obama và ngai vàng cựu TBT Nông Đức Mạnh

< A >
Nội thất gian phòng tiếp khách của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (Nhà Trắng) so với tư dinh của cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. 

Nơi tiếp khách của đương kim tổng thống Hoa Kỳ - những kẻ bị cho là đế quốc bóc lột...

...Và gian phòng đơn sơ của cựu tổng bí thư CSVN - những vị tự nhận là đày tớ nhân dân
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.