Mời em về Bình Thuận - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Mời em về Bình Thuận

< A >
Mời em về Tuy Phong, vùng cằn khô nắng cháy
Cùng dân ta vùng dậy chống bạo quyền
Chia sẻ cùng toàn dân trong cảnh sống đảo điên
Nhiệt điện của bọn Tàu cộng gây muộn phiền vì bụi độc.
 
Xóm làng tôi?
Thê lương tang tóc
Dân quê ta than khóc từng ngày
Đảng đã cúi đầu, hèn hạ mời giặc về đây
Vốn khốn khổ... đọa đày thêm khốn khổ.
 
Mời anh, mời chị đến Tuy Phong để cùng dân xuống phố
Hòa cùng những tấm thân loang lổ hình hài
Cùng dân làng tôi già trẻ gái trai
Vùng lên tranh đấu cho ngày mai được sống.

 
Hãy về đây để nhìn rõ mặt những tên bạo động
Lựu đạn, dùi cui, roi điện, hơi cay đốt phỏng dân lành
Họ là những tên Thái thú chỉ biết vâng lịnh đàn anh
Sẵn sàng phá nát đất mẹ tan tành... không thương tiếc!.
 
Mời em đến quê tôi, vùng đau thương của mảnh thân tàn nước Việt
Bơm hơi tiếp sức cho dân ta trong sức kiệt hơi tàn!
Đất nước này?
Tụt hậu thê thảm... 
Dân tộc này?
Đã quá lầm than...
Bánh vẽ ăn mãi, cũng tàn ảo mộng.

 
Hãy đến đây cùng dân tôi vùng lên diệt quân phản động
Trừ khử âm mưu mầm mống nô Tàu
Hãy về Tuy Phong để nhận thấy nỗi đau
Nhìn Xương Rồng trổ rực để ươm màu hy vọng.
 
Dân ta muốn sống
Việt Nam phải sống.
 
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.